Zeleni prehod v trajnostno družbo je danes eden največjih izzivov Evrope. Čeprav je nujno potreben, je odpor javnosti velik zaradi nerazumevanje problematike in šibkega znanja. Zato je nujna povezava naravoslovja na eni in umetnosti na drugi strani. Naravoslovna znanost ustvarja novo znanje, do ljudi pa ga lahko najučinkoviteje ponese ravno umetnost. Recital Ptičja simfonija je nastal kot nova povezava znanosti in umetnosti oziroma naravoslovja in glasbe, ki se skozi ves recital prepletata. Narava nam s pestrostjo živih bitij vsakodnevno deli navdih za ustvarjanje glasbe, likovnih in pesniških del … Še posebej ptice so s svojim raznolikim petjem in barvitostjo perja velik navdih in izziv umetnikov. Ker besede, da bi ljudje spremenili poglede in ravnanje do narave, ne prepričajo dovolj, sem se kot biologinja in klasična pevka odločila, da lepoto narave in njen »klic na pomoč« prikažem v tankočutnem »jeziku« glasbe. S harfistko sva izbrali nekaj najlepših glasbenih mojstrovin najboljših klasičnih skladateljev; Schumanna, Schuberta, Glinke itd. in tudi slovenskih; Foersterja, Simonitija … V recital sva ob sporočilih o naravi vključila tudi recitacijo slovenskih prevod tujih besedil pesmi, kar sva pripravili s priznanim režiserjem Zvonetom Šedlbauerjem, da bi poslušalci lažje doživeli in občudovali vsebino skladb, ptice in naravo. Na steni bodo med koncertom projekcije s čudovitimi fotografijami in kratkimi filmi o pticah in naravi s programskega lista ter kratkimi sporočilnimi stavki o naravi. S koncertom želimo poslušalce navdahniti z lepo glasbo, da bi z njo začeli občudovati in spoštovati ptice in naravo v svoji okolici. Gre za originalen in nov koncertni pristop s sporočilom, kjer sta glasba in znanost o naravi predstavljeni ena ob drugi, s čimer je poslušalec deležen tako estetskih kot intelektualnih izzivov.


  • Datum: 24.5.2024 19:45
  • Lokacija Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, Slovenija (Zemljevid)
  • Več informacij: Rokodelski center

Opis


Predvideni program:


R. Schumann: Im wunderschönen Monat Mai / Aus meinen Tränen sprießen / Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne (Heine) Op. 48 št. 1, 2, 3 (Dichterliebe)


MELODIJE SLAVCA


D. Henson-Conant: The Nightingale / Slavec (D. Henson-Conant)

F. Schubert: An die Nachtigall / K slavčku Op. 98, št. 1 (M. Claudius)

F. Grothe: Lied der Nachtigall / Pesem slavčka Op. 97, št. 1 (W. Dehmel) 


RAZNOLIKI ANSAMBEL PTIC

A. Forster: Poletuje golobica (Crha – Funtek)

A. Lajovic: Dve otvi (F. Levstik)

R. Simoniti: Kukavica (R. Rudan) T. Plesničar: Zamišljena v daljavo. Jesen.

M. Glinka: Zhavoronok / Škrjanec (N. Kukolnik)

E. Dell'Aqua: Villanelle / Lastovka (D. Beumer)


SKLEPNE SLAVČEVE ODE


N. Rimsky-Korsakov: Plenivshis' rozoy, solovey / Slavec, očaran nad vrtnico Op. 2/2 (A. Vasil'yevich Kol'tsov)

C. Saint- Saens: La Rossignol et la Rose / Slavec in vrtnica (J. Dieulafoy)

A. Alyabyev: Solovey / Slavec (ruska ljudska pesem, prevod P. Vrh Vrezec)


Izvajalci:


Petra Vrh Vrezec – sopranistka, scenaristka, producentka


Tea Plesničar – harfistka


Zvone Šedlbauer – pomoč pri recitaciji, režiji